Kontingent opkræves af alle gruppens medlemmer. Opkrævning sker pr. mail med link til en online betaling.
Ved betaling af kontingent er medlemmet omfattet af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring. Kontingentet dækker desuden materialer til de ugentlige aktiviteter samt mærker til uniformen.

Hvert kvartal betaler gruppen 95 kr. til korpset og 10 kr. til distriktet pr. medlem.

 

Familiespejder

Hver familie betaler 200 kr. i kvartaler uafhængigt af antal deltagere fra familien.
Er nogle børn fra familien medlemmer i andre enheder, betales særskilt kontingent for dem.

 

Bæver, ulveunger, ulve, trop

Hvert medlem betaler 200 kr. i kvartalet.

 

Voksenspejder

Hvert medlem betaler 150 kr. i kvartalet.

 

Leder/lederassistent

Hvert medlem betaler 100 kr. i kvartalet.